Skip to content →

Latest posts

Месечни состаноци за PYLE проектот

Секој месец, тимот на Крик организира координативни состаноци за активностите кои се во тек од проектот PYLE. На денешниот состанок се планираа наредните активности. Се…

Leave a Comment

Трет модул од програмата за автономно вработување

Во периодот од 11ти до 15ти февруари се одвиваше третиот модул од програмата за автономно вработување. Учесниците во оваа недела работеа на осознавање на анализата…

Leave a Comment

Втор модул од програмата за развивање на компетенции за автономно вработување

Се одржа и вториот модул од програмата за развивање на компетенции за автономно вработување. Вториот модул се одржа во втората недела од месец јануари. Учесниците…

Leave a Comment

Воведена нова програма на академски студии Андрагогија на Институтот за педагогија во Скопје

Во 2006 година Собранието на Република Македонија ја донесе „Националната програма за развој на образованието во Република Македонија 2005-2015“. Како интегрален дел од Националната програмата…

Leave a Comment

Стратегија за образование на возрасни во Македонија

Македонија ја препознава важноста од развојот на образованието на возрасни и затоа е подготвена Национална стратегија за образование на возрасни. Стратегијата се имплементира во период…

Leave a Comment