Skip to content →

Category: PYLE NEWS

Поттикнување и влијание на автономно вработување кај младинските организации во Македонија

Програмата за ментори автономно вработување тековно се одвива во Скопје. Четвртиот тим се Јована и Оливер. Јована и Оливер под менторство на Драган, работат на…

Leave a Comment

Учесниците од програмата за ментори за автономно вработување активно продолжуваат со работа

Програмата за ментори за автономно вработување тече со процесот на практична работа. Запознајте го третиот тим кој работи на анализа на потребите на локалната заедница…

Leave a Comment

Миграција на луѓе од помалите кон поголемите градови

Запознајте го тимот составен од Александра и Билјана. Тие се учеснички на програмата за ментори за автономно вработување. Во процесот на практична работа, по менторство…

Leave a Comment

Практична работа на терен како дел од програмата за ментори за автономно вработување

Учесниците од програмата за ментори за автономно вработување продолжуваат со активностите. Во периодот на месец февруари и почеток на март, поделени во тимови тие прават…

Leave a Comment

Презентација на проектните активности од PYLE проектот

Крик секоја година организира младински интегративни програми во специјалните училишта. Како дел од програмата која ја спроведуваме, младинските работници кои работат во Заводот за рехабилитација…

Leave a Comment

Месечни состаноци за PYLE проектот

Секој месец, тимот на Крик организира координативни состаноци за активностите кои се во тек од проектот PYLE. На денешниот состанок се планираа наредните активности. Се…

Leave a Comment

Трет модул од програмата за автономно вработување

Во периодот од 11ти до 15ти февруари се одвиваше третиот модул од програмата за автономно вработување. Учесниците во оваа недела работеа на осознавање на анализата…

Leave a Comment