Skip to content →

Category: PYLE NEWS

Поттикнување и влијание на автономно вработување кај младинските организации во Македонија

Програмата за ментори автономно вработување тековно се одвива во Скопје. Четвртиот тим се Јована и Оливер. Јована и Оливер под менторство на Драган, работат на…

Leave a Comment

Учесниците од програмата за ментори за автономно вработување активно продолжуваат со работа

Програмата за ментори за автономно вработување тече со процесот на практична работа. Запознајте го третиот тим кој работи на анализа на потребите на локалната заедница…

Leave a Comment

Миграција на луѓе од помалите кон поголемите градови

Запознајте го тимот составен од Александра и Билјана. Тие се учеснички на програмата за ментори за автономно вработување. Во процесот на практична работа, по менторство…

Leave a Comment

Практична работа на терен како дел од програмата за ментори за автономно вработување

Учесниците од програмата за ментори за автономно вработување продолжуваат со активностите. Во периодот на месец февруари и почеток на март, поделени во тимови тие прават…

Leave a Comment