Skip to content →

Istraživanje o položaju i potrebama mladih u Srbiji

Autor: ninamedia research / www.ninamedia.rs

Istraživanje je sprovedeno anketiranjem lice u lice (PAPI) od 20. novembra do 29. novembra 2015. godine na reprezentativnom nacionalnom uzorku od 1500 mladih ispitanika starosti od 15 do 30 godina. Ispitanicima je postavljena serija pitanja iz različitih relevantnih oblasti u vezi sa njihovim pogledom na položaj i potrebe mladih u Srbiji danas, a u skladu sa strateškim okvirom omladinske politike u Republici Srbiji i podgrupama indikatora omladinske politike EuroStata.

Istraživanje o položaju i potrebama mladih u Srbiji I – Novembar 2015

Istraživanje o položaju i potrebama mladih u Srbiji II – Novembar 2015

Published in POLICIES