Skip to content →

Indeks mladih 2016

Indeks mladih je orodje, ki prikazuje razlike med mladimi in odraslimi na različnih področjih, pomembnih za osamosvajanje mladih. Tako želijo mladi spodbuditi odločevalce k upoštevanju perspektive mladih pri oblikovanju sektorske politike ter k medsektorskem povezovanju. Na Mladinskem svetu Slovenije so indeks izračunali na štirih področjih, širši opis izračuna in štirih definiranih področij pa se vam razgrne s klikom na Infografiko …

INFOGRAFIKA: Indeks mladih 2016 (Slovenija)

infografika

Published in POLICIES