Skip to content →

PYTBUL dogodek za razširjanje rezultatov

24. 11. 2016 je v KUDu France Prešeren potekal dogodek za razširjanje rezultatov projekta Post-YU Trilateral Bottom-up Learning. Tovrstni dogodki so namenjeni predvsem temu, da rezultate aktivnosti v projektih Erasmus +, predstavimo zainteresirani javnosti in jih tako kar se da razširimo med potencialne uporabnike. Za doseganje ciljev povezovanja v mladinski politiki in zaposljivosti mladih v Post-YU regiji so se dogodka udeležili tudi predstavniki odločevalcev s Hrvaške in iz Srbije.

Dogodek je imel naslednje časovno sosledje: od uradne registracije, preko srečanja z Deklaracijo o vrednosti mladinskega dela, do izkustvene poti – poti, ki je vsebovala ustvarjalne točke, kjer so se udeleženci pobliže spoznali z rezultati vsake partnerske organizacije.

untitled

Tako so se predstavniki iz Pule predstavili s predlogi točkovanja za štipendije najbolj aktivnih mladih v mladinskih aktivnostih s poudarkom na njihovi aktivni participaciji in soustvarjanju aktivnosti. Prav tako so predstavili priročnik Youth Volunteer Management Guidebook, ki naslavlja specifike mladih prostovoljcev, upravljanje njihovega dela, pridobivanje prostovoljcev, priznavanje njihovega dela in pridobljenih kompetenc ter njihovo osmišljanje v kontekstu mladinskega dela.

Predstavniki iz Ljubljane so se predstavili s programomo PRiKAZ – Program za razvoj kompetenc za avtonomne zaposlitve, ki je program neformalnega učenja, ki učeče se opremi z razvojem kompetenc, pravimi socialnimi mrežami in projektnimi idejami za ustvarjanje zaposlitve neodvisno od trga dela in/ali tako izboljšuje konkurenčnost mladih na trgu dela. V okviru projekta PYTBUL smo program pilotno izvedli, pripravili pa bomo tudi dokumentacijo za potrjevanje javne veljavnosti za Strokovni svet na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Predstavniki iz Beograda so predstavili svojo podjetniško platformo Add+venture. Spletno orodje, ki mladim podjetnikom omogoča samorefleksijo, interaktivno povezovanje, vrstniško učenje preko dobrih praks in osebnih zgodb, mentorstvo ter spremljanje razvoja njihove poslovne ideje, ne glede na (ne)profitnost!

Foto: Erik Školiber

Nato je sledila predstavitev dobrih praks iz Srbije, s Hrvaške in iz Slovenije. Primer dobre prakse iz Srbije sta predstavljali Marija Bulat, Generalna sekretarka Krovne organizacije mladih, in Nevena Letić, sodelavka na projektu “Podpora izvajanju Programa reform zaposlovanja in socialne politike v Republiki Srbiji”. Primer dobre prakse s Hrvaške sta predstavljala Zoran Stevanović, Združenje za regionalni informacijski center za mlade Rijeka, “UMKI”, in Jelena Batelić, Mladinsko društvo Alfa Albona. Primer dobre prakse iz Slovenije sta predstavljala Uroš Grilc, Urad za mladino Mestne občine Ljubljana, in Laura Krančan iz Mreže MaMa.

V popoldanskem delu dogodka so sledile aktivnosti za medsebojno spoznavanje udeležencev in aktivnosti za ustvarjanje in delo na sanjskih projektih. Udeleženci smo brainstormali o potencialnih projektih sodelovanja v prihodnosti in nastalo je nekaj lepih idej. Kaj bomo storili z njimi, pa je predvsem na nas …

Foto: Erik Školiber

Published in PYLE NEWS