Skip to content →

Add+venture lessons learned – pt.3

Danijela Jović je bila konsultantkinja u procesu kreiranja sadržaja platforme i supervizorka na projektu i ovo su njeni zaključci.

1. Najveći izazov 
Najveći izazov za mene je bio samo učešće u timu koji razvija online platformu. Kao iskusan profesionalac, u svojoj petoj deceniji života, ja sam prvi put u životu radila nešto o čemu, na početku projekta, nisam imala pojma. Timu sa kojem sam radila sam se predala sa punim poverenjem da, iako duplo mlađi i na početku svojih karijera, znaju šta rade. Ispostaviće se da to rade vrlo profesionalno i dobro 🙂
2. Najdragocenija/e lekcija/e
Planiranje je majka a komunikacija tetka uspešnog projekta.
3. Nova znanja i veštine koju si stekao u ovom procesu
Kroz ovaj projekat sam mapirala koje mi sve veštine novog milenijuma nedostaju ali sam i stekla dragoceno iskustvo u primeni znanja iz domena “kako ljudi uče” sa off-line u online kontekst. Sada kad znam šta sve ne znam mogu da počnem da učim.

Published in PYLE NEWS