Skip to content →

Pula: Predstavljanje aktivnosti VCI-ja i PYLE projekta Savjetu mladih Grada Pule

U četvrtak, 21. studenog 2019., Tihana Fontana sudjelovala je na 16. sjednici Savjeta mladih Grada Pule.

Na sjednici je imala priliku pred 8 članova/ica Savjeta mladih predstaviti rad i aktivnosti Volonterskog centra Istra, s posebnim naglaskom na PYLE projekt. Osvrnula se na važnost participacije mladih, aktivnog sudjelovanja, preuzimanja odgovornosti za vlastiti proces učenja te posebno na važnost omogućavanja i stvaranja podržavajuće okoline koja bi mladima olakšala proces učenja, ali i pronalaska sebe, svojih interesa i potreba.

Savjet mladih je jedno od važnih tijela u lokalnoj zajednici te kao takvo ima priliku komunicirati s mladima i stvarati upravo takvo okruženje kakvo se njeguje u PYLE projektu.

Hvala predsjednici Savjeta, Nati Katić Pranjić, na pozivu te svim članovima/cama na sudjelovanju.

Published in PYLE NEWS