Skip to content →

Category: POLICIES

Воведена нова програма на академски студии Андрагогија на Институтот за педагогија во Скопје

Во 2006 година Собранието на Република Македонија ја донесе „Националната програма за развој на образованието во Република Македонија 2005-2015“. Како интегрален дел од Националната програмата…

Comments closed

Стратегија за образование на возрасни во Македонија

Македонија ја препознава важноста од развојот на образованието на возрасни и затоа е подготвена Национална стратегија за образование на возрасни. Стратегијата се имплементира во период…

Comments closed

Институциите ги слушнаа младинските организации

Изминатиот период интересни активности се случуваа во Македонија. Нов Закон за данок на личен доход се подготвува во Македонија. Како дел од предлог Законот во…

Comments closed

Започна процесот на консултативни процеси за важноста за постоење на Национални стандарди за квалитет и Национално портфолио за младинска работа

Младинската работа во Македонија има потреба од поставување на стандарди за квалитет за да се осигураме дека младите ја добиваат поддршката каква што заслужуваат кон…

Comments closed