Skip to content →

Prikazovci ob koncu tretjega modula

V tretjem modulu udeleženci programa PRiKAZ snujejo in pilijo projektno idejo. V izziv smo jim postavili prijavo projekta na razpis za pridobitev sredstev Zavoda Bob.

Udeleženci izpolnjujejo prijavnico in se o posameznih vsebinah izobražujejo na študijskih krožkih. Do sedaj smo imeli dva: o projektnim planiranju in razporejanju projektnih financ.

Kot smo izvedeli iz zanesljivih virov, se je skupina odločila, da bo prijavila kar dva projekta. Le kaj nam pripravljajo?

Published in PYLE NEWS