Skip to content →

Publikacija “Teorija i praksa rada s mladima”

Mreža mladih Hrvatske donosi nam zanimljivu publikaciju. Teorija i praksa rada s mladima: prilog razumijevanju rada s mladima u hrvatskom kontekstu, čiji su autor i autorica Marko Kovačić i Bojana Ćulum, daje pregled istraživanja o mladima i rada s mladima u Hrvatskoj, nudi terminološka promišljanja, opisuje načela i oblike rada s mladima te kompetencije osoba koje rade s mladima, a otvara i druge korisne teme.

Da ne duljimo, iako se dio publikacije odnosi na prilike u Hrvatskoj, vjerujemo da može biti korisna svima koji se bave mladima. Čitajte ovdje 🙂

Published in POLICIES