Skip to content →

Презентација на проектните активности од PYLE проектот

Крик секоја година организира младински интегративни програми во специјалните училишта. Како дел од програмата која ја спроведуваме, младинските работници кои работат во Заводот за рехабилитација на деца и младинци решија да една работилница посветат на презентација на проектните активности од PYLE проектот. Билјана Иванова и Јована Атанасовска кои се дел од долгорочната програма за ментори за автономно вработување а воедно и младински работници на програмата во Завод одржаа презентација пред учесниците за Долгорочната програма од PYLE проектот.

Освен презентацијата, тие разговараа исто така и за можни професии кои учениците би сакале да ги имаат во иднина и им објаснија што значи автономното вработување.

Published in PYLE NEWS