Skip to content →

Миграција на луѓе од помалите кон поголемите градови

Запознајте го тимот составен од Александра и Билјана. Тие се учеснички на програмата за ментори за автономно вработување. Во процесот на практична работа, по менторство тие работат на анализа на потребите на локалната заедница. Заинтрегирани од преголемата миграција на луѓето кои доаѓаат од помалите градови во поголемите, тие подлабоко ќе навлезат кон причините за оваа миграција.

Првичните состаноци со менторот се случија минатата недела. Александра и Билјана продолжуваат кон анализата и истражувањето на прашањето.

Следете не за повеќе информации. 

Published in PYLE NEWS