Skip to content →

Поттикнување и влијание на автономно вработување кај младинските организации во Македонија

Програмата за ментори автономно вработување тековно се одвива во Скопје. Четвртиот тим се Јована и Оливер. Јована и Оливер под менторство на Драган, работат на анализа на потребите на заедницата пошироко во Македонија.

Како поле на анализа тие ги избраа младинските организации и различните форми на младинско здружување. Мотивирани од автономното вработување, тие ќе истражат колку младинските организации и овие форми на здружување поттикнуваат и влијаат на автономното вработување на млади во Македонија.

Како алатка тие ќе користат прашалници наменети за организации и фокус групи. Вкупно ќе опфатат 15 организации вклучувајќи го и Националниот младински совет на Македонија.

Published in PYLE NEWS