Skip to content →

Финална средба од Програмата за развивање на капацитети за автономно вработување

Програмата за ментори за развивање на капацитети за автономно вработување се спроведуваше во Македонија во периодот од декември 2018 до март 2019.

Во текот на програмата учесниците учествуваа на 3 модули каде учеа за автономното вработување и процесот на менторство на невработени лица во насока на автономно вработување. Во 4тиот модул од програмата се спроведе теренска работа, каде учесниците во парови по 2ца спроведуваа истражување на потребите на локалната заедница.

На 24.04.2019 се случи финалната средба за програмата. На средбата учесниците споделија искуства од теренската работа и ја евалуираа програмата. Учесниците добија сертификати за нивното учество.

Published in PYLE NEWS