Skip to content →

Zakaj mora biti podpora mladim na poti k avtonomnosti sistemska rešitev

Andreas Walther v svojem članku ‘Individualizacija tranzicije mladih v zaposlitev ter ambivalentnost med participacijo in aktivacijo v Evropi’ odpiral pogled na položaj mladih v ‘postfordistični’ družbi. Po ‘fordističnem’ pojmovanju je pričakovan in običajen življenjski potek šola-delo-upokojitev mladim zagotavljal prihodnost in s tem tudi državljanske pravice. Takšno življenjsko shemo je zagotavljal sistem.

V sodobni neoliberalistični družbi so se razmere drastično spremenile. Mladi se v vse večji meri zaposlujejo v negotovih zaposlitvah ali pa ostajajo brezposelni. Naložena jim je individualna odgovornost tako za uspehe, kot za neuspehe, pa četudi s sitemskimi diskrepancami (kot je npr. strukturna brezposelnost) nimajo opraviti ničesar.

Walther v članku opisuje primere dobrih praks v projektih ‘aktivacije’ mladih, kar je ena prednostnih usmeritev pri reguliranju anomalij na trgu dela v EU. Poudari pa tudi, da je koncept aktivacije nujno vpeljevati tudi v sistem – izobraževanja in zaposlovanja.

Celoten članek preberite s klikom na sliko:

Published in POLICIES