Skip to content →

Parada učenja

Parada učenja poteka že od leta 2012, pod sloganom dan učečih se skupnosti. Na Paradah učenja se srečujejo ponudniki znanj in spretnosti ter povpraševalci po obojem, sodeluejjo pa pripadniki vseh generacij, zagovorniki in uresničevalci kulture vseživljenjskosti učenja.
V sodelovanju z Ljudsko univerzo Kranj smo se Parade učenja 2019 udeležili tudi z namenom predstavitve starteškega partnerstva Post-Yu for Learning Emancipation. Bilo je zelo razgibano, prizorišče dogajanje se je spreminjalo iz trenutka v trenutek. Naš kotiček pa je zaznamovalo emancipatorno učenje in solidarnostne prakse.ž

https://www.facebook.com/zikdbob/photos/a.1913931478829053/2391477547741108/?type=3&eid=ARAFivoz1ZSDctUnQKRpp7pBTzB7h190Qe9e15LBvC0WghsYriHVkIruqV2J67zirIA3O9biuBcDjXVi&__xts__%5B0%5D=68.ARBu41Hdxp4Wn36f8c1rOpp0Fl-3j-5yN6vj6Tm6P8UnibfX78w_0jApKP-XmBqhksdSbBInByX2S48CsqHljxmlEMLKsDMD11hBDmw8rxbxl9ne5AeUXXiFYKvfFTiipUuvsOVuJOBom_OqrM1gLR4iEjhcKKapmAY6t0p0ViaXJgIPpvJJHU1fFGiMnAOAlyQ02g1g6qmzd4ZmDO1Dn-L8DdMNCYIwjLSIgwxJD-RO8UU6m7W-nSNBSQdnjBW5waZ-ZvQlZvehZoX65t6vxUHr0OS3XwFs8HkaYmnMCDlqncdSx16CpJ7sZiiD6Ph0wIca3-029D4GlowhZnsn6DiM6NHu&__tn__=EHH-R

Published in PYLE NEWS