Skip to content →

Design Thinking Academy @ Impact Hub Belgrade

default-banner-1140x407

 

Impact Hub Beograd u saradnji sa Nikolom Rajićem, Design Thinking trenerom, predstavlja prvu Design Thinking akademiju u Srbiji, koja je počela 04.03, sa fokusom na inovativno rešavanje problema koristeći Design Thinking metodologiju.

Design Thinking se efektivno koristi za:
– kreiranje inovativnih strategija za razvoj organizacija – proizvoda, usluga, novih projekata i programa
– unapređivanje kvaliteta iskustva – mušterija i zaposlenih sa firmom
– jednostavno rešavanje kompleksnih postojećih biznis problema
– stavljanje korisnika u centar rešavanja problema i istraživanja – formira se jako autentičan “ljudski” pristup

Design Thinking predstavlja metodologiju za kreativno rešavanje problema i kreće od krajnjeg korisnika, čoveka – naglašava značaj dubokog istraživanja života i problema ljudi za koje pokušava da se stvori vrednost, pre nego što se započne sa rešavanjem. Rezultat su inovativna rešenja koja reflektuju duboko razumevanje ljudskih potreba – rezultat je brza implementacija rešenja.

Faze Design Thinking procesa:
– Saosećati
– Definisati
– Zamisliti
– Praviti prototipe
– Testirati

Reči Nikole Rajića, Design Thinking trenera :

https://www.facebook.com/ImpactHubBelgrade/videos/758667430935036/?permPage=1

 

Published in PYLE NEWS