Skip to content →

LIVADA LAB – urbani raziskovalni laboratorij

Pod okriljem projekta deluje skupina mladih različnih profilov. Njegov namen je vzpostaviti urbani učni laboratorij na večnamenski javni zeleni površini Livada, ki omogoča raznovrstne aktivnosti po meri mladih – od druženja do učenja.

Trenutno razvijamo ideje uporabe zelene površine in njenega upravljanja, učimo se pridelave hrane, raziskujemo prakse socialne ekonomije in aktivnosti za preživljanje prostega časa.Livada logo

LIVADA LAB je pilotni projekt krovnega mednarodnega projekta GREEN SURGE, EU FP7 collaborative project, FP7-ENV.2013.6.2-5-603567. Več o tem projektu lahko najdeš na povezavi: http://greensurge.eu/

Zakaj LIVADA?

MLADI so iz načrtovanja, vzpostavitve ali upravljanja javnih zelenih površin velikokrat izključeni, kljub temu, da so zelo pogosti uporabniki le-teh. Ustvarjanje primerov mestnega prostora za kreativno preživljanje prostega časa, ki je po meri MLADIH, pri tem pa izboljšati kakovost lokalnega okolja, dosegati različne okoljske in družbeno-ekonomske učinke razvoja, je pomemben cilj družb v mnogih evropskih in ne-evropskih mestih. V Ljubljani je to še posebej pomembno iz dveh razlogov: Ljubljana je ZELENA PRESTOLNICA EVROPE 2016 in je hkrati nosilka naziva MLADIM PRIJAZNO MESTO. LIVADA LAB ta dva naslova združuje tudi v praksi!

Kakšen je glavni cilj projekta?

Osrednji cilj projekta je vzpostaviti nov javni zeleni prostor LIVADA skozi projektno učenje. To pomeni, da MLADI izvajajo vse faze načrtovanja in izvedbe zelene površine, pri čemer izhajajo tako iz lastnih potreb kot potreb širše družbe. Projekt vzpodbuja lokalno pridelavo kakovostne hrane, biokulturno raznolikost mestnega okolja in podpira razvoj zdravega mestnega življenjskega prostora. Prispevek sodelujočih je graditi na vključevanju, odgovornosti in osamosvajanju MLADIH.

V projektu LIVADA skupaj z MLADIMI raziskujemo prakso socialne ekonomije, kot sestavnega dela zelene ekonomije, in možnosti njene uporabe pri upravljanju javnih zelenih površin. Z MLADIMI vseskozi sodelujejo strokovnjaki s področij, kot naprimer socialnega dela, arhitekture, krajinske arhitekture, gradbeništva, gozdarstva in agronomije. Po zaključku projekta LIVADA, javni prostor preide v trajno upravljanje in nadaljnji razvoj dinamični skupini MLADIH v obliki samostojnega socialnega podjetja.

Če prideš še ti, se družba popestri!

Kako sodelovanje v projektu doživljajo mladi projektni sodelavci pa preberite v prispevku: LIVADA_LAB

Published in SOMEONE DID IT