Skip to content →

Pula: Lokalni program za mlade

LPM PulaPartnerski projekt Udruge ZUM i Grada Pule „Lokalni program za mlade grada Pule“ u punom je zamahu. Cilj projekta je izraditi održivu lokalnu strategiju za mlade za razdoblje od 2017. do 2020. godine, utemeljenu na potrebama mladih u lokalnoj zajednici.

Na temelju Nacionalnog programa za mlade 2014.-2017. i preliminarnih nalaza Studije o mladima grada Pule definirana su sljedeća područja Lokalnog programa: Obrazovanje i usavršavanje, Položaj mladih na tržištu rada i poduzetništvo, Zdravlje i zdravstvena zaštita, Aktivno sudjelovanje mladih, Kultura i slobodno vrijeme, Ranjive skupine mladih i njihovo uključivanje u društvo.

Volonterski centar Istra, partner u projektu PYTBUL, sudjeluje u radnoj skupini za područje Aktivno sudjelovanje mladih. Osim zbog samih područja Lokalnog programa za mlade, izrada Nacrta LPM-a projektu PYTBUL je zanimljiva i zbog nastojanja da se u proces njegove izrade i donošenja aktivno uključe mladi.

Krajem 2015. godine prema definiranim su područjima održane tematske radionice s mladima. Mogućnost uključivanja  u radionice bila je (javno i ciljano) široko oglašena i otvorena svim zainteresiranim mladima. Mladi su kroz radionice, uz podršku stručnih voditeljica, izradili preporuke gradskim vijećnicima i radnim skupinama (u koje su također uključeni mladi!) koje će razrađivati ciljeve, mjere i zadatke za svako područje problema i potreba mladih.

Izrada Nacrta Lokalnog programa za mlade grada Pule ulazi u svoju završnu fazu, a očekujemo da će sam Program Gradsko vijeće usvojiti do kraja 2016. godine.

Udruga ZUM od 2001. godine radi na povećanju zapošljavanja mladih, njihovog poticanja na prepoznavanje vlastitih mogućnosti, sposobnosti i vještina kroz edukaciju, informiranje i uključivanje u procese donošenja odluka, a zadnjih deset godina provodi i program Info-centra za mlade Pula. ZUM je također jedan od osnivača Volonterskog centra Istra.

Published in POLICIES