Skip to content →

STRUČNE PRAKSE I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJe U REPUBLICI SRBIJI: izazovi sprovođenja i moguće perspektive

Ova analiza predstavlja kritički pogled na stručno osposobljavanje, kao mere aktivne politike zapošljavanja u Republici Srbiji, za čije sprovođenje se već godinama isplaćuju značajna budžetska i donatorska sredstva.

strucne-prakse-i-strucno-osposobljavanje-u-republici-srbiji-izazovi-sprovodjenja-i-moguce-perspektive

Published in POLICIES