Skip to content →

Tranzicija mladih žena i muškaraca na tržištu rada Republike Srbije

Međunarodna organizacija rada (ILO) podržava Vlade i socijalne partnere u izradi i primeni integrisanih odgovora politike zapošljavanja zasnovanih na dokazima. Kako bi podržala svoje države-članice u izradi osnove znanja o zapošljavanju mladih, ILO je izradila “anketu o tranziciji od škole do posla” (u originalu, “school-to-work transition survey”, SWTS). Pred vama je izveštaj sa rezultatima ankete u Srbiji koji je rezultat partnerstva između ILO i Fondacije MasterCard.

tranzicija-mladih-zena-i-muskaraca-na-trzistu-rada-republike-srbije

Published in POLICIES