Skip to content →

Add+venture lessons learned – pt.4

Miloš Mitrović je UX dizajner i kreator animacije na platformi i ovo su njegovi zaključci.

  1. Najveći izazov

Najveći izazov je bio fokus. S obzirom na dužinu projekta, jako je bilo izazovno ostati sve vreme u mindsetu platforme i specifičnog načina rada. Podršku sam imao od ostatka tima, koji je takođe bio istrajan i na kvalitetan način kompletirao svoje zadatke.

2. Najdragocenija lekcija
Naučio sam da je jako bitno slušati i postizati tačan broj kompromisa. Ni previše, ni premalo.
3. Nova znanja i veštine koju si stekao u ovom procesu
Prvi put sam radio na realizaciji digitalnog proizvoda pa sam naučio mnoge stvari u procesu njegove izgradnje. Naučio sam najbolji način dostavljanja grafičkih elemenata gospodi programerima. 🙂

Published in PYLE NEWS