Skip to content →

Kurikulum programa PRiKAZ je tu!

Vsem v vednost in ravnanje … Ustvarili smo PRiKAZ, Program za razvoj kompetenc za avtonomne zaposlitve, ki je program neformalnega učenja, ki učeče se opremi z razvojem kompetenc, pravimi socialnimi mrežami in projektnimi idejami za ustvarjanje zaposlitve neodvisno od trga dela in/ali tako izboljšuje konkurenčnost mladih na trgu dela. V okviru projekta PYTBUL smo program pilotno izvedli, pripravili pa bomo tudi dokumentacijo za potrjevanje javne veljavnosti za Strokovni svet na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Published in PYLE NEWS