Skip to content →

Pula: Počele aktivnosti projekta PYLE

Nakon održanog prvog međunarodnog sastanka u Ljubljani, u sklopu projekta PYLE, svaka od partnerskih organizacija, a tako i VCI, započela je s izradom prvih aktivnosti koje vode prema prvim rezultatima.

Jedan od njih su i pedagoške osnove za tzv. emancipacijsko učenje, čiji je cilj pružiti teorijske osnove mentorima za PDCAE (Program for Developing Competences for Autonomous Employments/ Program za razvoj kompetencija za autonomno zapošljavanje) i predložiti modele, odnosno pristupe koji su primjenjivi i drugim programima, područjima obrazovanja i procesima učenja.

U cilju razvoja tih osnova, zaposlenice te najbliže suradnice VCI-ja su se okupile na fokus grupi u kojoj je glavni naglasak bio na dobrim praksama u radu VCI-ja i općenito, značenju i primjeni empancipacijskog učenja te metodama učenja i pedagoškim pristupima u radu s mladima u VCI-ju i općenito.

Aktivnosti projekta PYLE se nastavljaju i dalje, o čemu ćemo izvještavati! 🙂

Published in PYLE NEWS