Skip to content →

Započeo program “Mladi u suvremenu društvu”

Kao što smo i najavili, u siječnju 2018., na Sveučilištu u Rijeci (Hrvatska), započeo je novi program cjeloživotnog učenja “Mladi u suvremenom društvu”, kojeg su pokrenuli Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci te Institut za društvena istraživanja u Zagrebu.

Ovaj program je novost u Hrvatskoj, iako područje studija o mladima (youth studies) već postoji na brojnim sveučilištima u državama Europske unije i šire.

Postoje (1) društvena i (2) policy dimenzija važnosti pokretanja ovakvog studija o mladima:

(1) Mlade s jedne ih strane pogađaju svi problemi prisutni u određenom društvu i povijesnom razdoblju, a s druge strane specifični generacijski problemi, a pritom su suočeni i s kontradiktornim društvenim očekivanjima prema kojima bi istodobno trebali biti i nastavljači postojećih razvojnih trendova i nositelji potpuno novih tendencija korisnih za društveni razvoj.

(2) Rad s mladima jedan je od temelja europske javne politike za mlade te obuhvaća kvalitetno provođenje slobodnog vremena korištenjem metoda neformalnog učenja, procesualnost te vrijednosti poput inkluzivnosti, demokratičnosti, utemeljenosti na potrebama i sukreiranje sadržaja od strane mladih.

Program cjeloživotnog obrazovanja “Mladi u suvremenom društvu” pilot je program studija o mladima te će trajati 15 tjedana. Opterećenje studija iznosi 30 ECTS bodova, a polaznici/ce će slušati predmete unutar tri modula koji zajedno pokrivaju najvažnije teme iz područja mladih – (1) istraživanja mladih, (2) rad s mladima i (3) mladi i razvoj zajednice (npr. sociologija mladih – teorijski pristupi i znanstvene spoznaje, razvoj građanske kompetencije mladih, mentorska podrška, suvremeni problemi mladih – rodni i ekonomski aspekti).

Više o programu “Mladi u suvremenom društvu” pročitajte ovdje.

 

Published in POLICIES