Skip to content →

Solidarnostne ekonomije

Solidarnostne ekonomije so eden od pojavov, ki jim v programu posvečamo veliko časa in pozornosti. Sprašujemo se o podlagah za nastanek pa tudi o vrednotah, ki so del solidarnostnih ekonomij.
 
V dokumentu Pedagoška izhodišča emancipatornega učenja (Marta Gregorčič, 2018), ki je nastal v okviru projekta PYLE, lahko preberemo: “Solidarnostne ekonomije niso model, pač pa proces, ki izvira iz mnogih tradicij, vrednot in prepričanj, pogosto pa je z različnimi heterogenimi mikro-iniciativami na marginaliziranih področjih, posebej na globalnem jugu, neločljivo povezan z zgodovino emancipatornih bojev zatiranih, tistih brez pravic, obubožanih itd.” (prevedla avtorica objave)
 

Več o vrednotah solidarnostnih ekonomij si lahko preberete na spletni strani Mednarodne zveze za solidarnostne ekonomije.

 

Published in POLICIES