Skip to content →

Poročilo EAEA o izobraževanju odraslih 2018

Združenje EAEA je med svojimi članicami že peto leto zapored opravilo anketo za pripravo letnega poročila o stanju na področju izobraževanja odraslih. Objavili so primerjavo razvoja izobraževanja odraslih v 37 državah članicah združenja, Izobraževanje odraslih v Evropi 2018 – pogled civilne družbe (Adult Education in Europe 2018 – A Civil Society View).

V poročilu sta v središču pozornosti temi Digitalizacija in begunci in Pogled v prihodnost oz. pozivi k financiranju in državni podpori. Poročilo zajema tudi vsebine iz partnerskih držav PYLE – Slovenije, Hrvaške in Makedonije.

 

Published in POLICIES