Skip to content →

Započeo projekt “ProActive”!

Volonterski centar Istra započeo je s aktivnostima projekta “ProActive – osnaživanje kompetencija mladih za aktivan pristup tržištu rada”.

Projekt je započeo 1.9.2019., a trajat će do 31.8.2020. Partneri na projektu su Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića Poreč, Gimnazija Pula i Talijanska srednje škole Dante Alighieri, Pula, čijih će ukupno 220 učenika/ca biti uključeno u informativne radionice o kompetencijama važnima za tržište rada te o oblicima (samo)zapošljavanja i njihovim specifičnostima, od čega će 40 učenika/ca biti uključeno u ciklus radionica, s krajnjom svrhom jačanja (samo)zapošljivosti mladih.

U okviru radionica obrađivat će se sadržaj važan za aktivan pristup tržištu rada, odnosno znanja, vještina i stavovi iz području socijalno-emocionalnih i poduzetničkih kompetencija, dok će metodologija uključivati projektni rad učenika/ca te mentorstvo prilikom njihovog osmišljavanja ideja. U okviru projekta pilotirat će se program radionica koji će kasnije biti dostupan svim zainteresiranima u okviru e-brošure.

Posebno smo ponosni što nas je na ovaj projekt motivirao projekt PYLE te što u pripremi projektne prijave i u samoj provedbi projekta aktivno sudjeluju dvije sudionice Treninga za mentore/ice programa PRiKAZ, a na volonterskoj bazi poticat će se uključivanje i drugih sudionika/ca Treninga.

Projekt podržava i sufinancira Hrvatska banka za obnovu i razvitak, kojoj zahvaljujemo što su prepoznali našu ideju! 🙂

Published in PYLE NEWS SOMEONE DID IT Uncategorized