Skip to content →

Kritični odprti kurikul: pedagoške smernice za transformacijsko učenje

V monografiji Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju je objavljen prispevek dr. Marte Gregorčič z naslovom Kritični odprti kurikul: pedagoške smernice za transformacijsko učenje.

V njem je predstavljena študija primera transformacijskega učenja v treh partnerskih organizacija strateškega partnerstva PYLE ter teoretski okvir emancipacijskega in transformativnega učenja.

Celoten prispevek je dostopen s klikom na naslovnico monografije …

Published in POLICIES