Skip to content →

Author: cyakrik

ДАТА БАЗА СО КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ ОД ДНЕВНИ ЦЕНТРИ, СПЕЦИЈАЛНИ ШКОЛИ И МЛАДИНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ КОИ РАБОТАТ ВО РЕГИОНИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА

Центарот за младински активизам ЦМА Крик во периодот од септември 2018 до јануари 2019 работеше на мапирање за дата база на контакт информации од дневни…

Comments closed

Финална средба од Програмата за развивање на капацитети за автономно вработување

Програмата за ментори за развивање на капацитети за автономно вработување се спроведуваше во Македонија во периодот од декември 2018 до март 2019. Во текот на…

Comments closed

Едно поразлично младинско учество

Проектот „Средиште на младински банки за Западен Балкан и Турција“ трае четири години. Тој е поддржан од Европската Комисија, а ги вклучува организациите: Ана и…

Comments closed

Поттикнување и влијание на автономно вработување кај младинските организации во Македонија

Програмата за ментори автономно вработување тековно се одвива во Скопје. Четвртиот тим се Јована и Оливер. Јована и Оливер под менторство на Драган, работат на…

Comments closed

Учесниците од програмата за ментори за автономно вработување активно продолжуваат со работа

Програмата за ментори за автономно вработување тече со процесот на практична работа. Запознајте го третиот тим кој работи на анализа на потребите на локалната заедница…

Comments closed

Миграција на луѓе од помалите кон поголемите градови

Запознајте го тимот составен од Александра и Билјана. Тие се учеснички на програмата за ментори за автономно вработување. Во процесот на практична работа, по менторство…

Comments closed

Практична работа на терен како дел од програмата за ментори за автономно вработување

Учесниците од програмата за ментори за автономно вработување продолжуваат со активностите. Во периодот на месец февруари и почеток на март, поделени во тимови тие прават…

Comments closed

Презентација на проектните активности од PYLE проектот

Крик секоја година организира младински интегративни програми во специјалните училишта. Како дел од програмата која ја спроведуваме, младинските работници кои работат во Заводот за рехабилитација…

Comments closed